Prislista 2022

Avloppsanläggning BL 4K (fyrkammarbrunn)

STORLEK                                                           HÄMTPRIS exl moms, från Myresjö

1 hushåll 2 400 l slamvolym (5 pe)                   23 000 kr

2 hushåll 3 400 l slamvolym (10 pe)                 27 500 kr (d v s 13 750 kr/hushåll)

3-4 hushåll 4 300 l slamvolym (20 pe)             37 500 kr (från 9 375 kr/hushåll)

5-6 hushåll 5 300 l slamvolym (30 pe)             43 500 kr (från 7 250 kr/hushåll)

För fler hushåll än 6 lämnas offert

Frakt erbjudes som tillval
(Vikt i grundutförande ca 300 kg)

Fem års garanti lämnas, exklusive mekanisk åverkan. Förväntad livslängd över 100 år.

För installation/grävning se Entreprenörer, under Återförsäljare