Länkar

Nyttiga länkar för dig som vill veta mer:

Avloppsguiden – kunskap och information om enskilda avlopp
VA-guiden – information och utbildningar för den som jobbar med avlopp
Rätt teknik för slamhämting: Kalmarföretaget AquaTeq säljer fordon för slamavvattning med tekniken EcoVee
Tillverkningen av den unika fyrkammarbrunnen Avloppsanläggning BL 4K sker hos Myresjö plastteknik AB