Om oss

Grönt Avlopp AB

Vårt företag är baserat i Kalmar och har ett lokalt fokus, men våra lösningar kan tillämpas i stort sett var som helst. Vi konstruerar och säljer enskilda avlopp som fungerar för enstaka eller grupper av hushåll. Anläggningar som kopplar samman flera hushåll blir både billigare och effektivare. Söker du en egen eller gemensamhetsanläggning, eller behöver du kanske specialanpassning till lokala förutsättningar så finner vi rätt lösning.

Många enskilda avlopp fungerar dåligt och läcker näringsämnen som bidrar till övergödningen av hav och vattendrag. Kommunerna har tillsynsansvar och många hushåll ges förelägganden om att göra åtgärder för att förbättra sina enskilda avlopp. Det finns ett stort utbud av lösningar med skiftande kvalitet. Väldigt sällan kan man hitta belägg för deras funktion med verkliga mätningar.

Vi startade Grönt Avlopp i Kalmar för att rädda Östersjön och andra övergödda vatten, men också för att skapa robusta system som verkligen fungerar. I våra lösningar har vi valt bort sårbarheten med elektrisk apparatur, rörliga delar, krympta utrymmen och tillförsel av kemikalier. Med lite finurlighet kan man bygga anläggningar som samspelar med naturlagarna och som härmar naturens eget sätt att bryta ner slam och ta tillvara näringsämnen. Med forskarhjälp har vi genomfört mätningar som säkerställer att våra produkter har hög effektivitet.
Har du frågor så tveka inte att höra av dig!

KONTAKT

Grönt Avlopp AB
Skyttegatan 9A
392 34 Kalmar

070-2098200

info@grontavlopp.se

Bo Larsson

Innovatör med många år i branschen
bo@grontavlopp.se

Jonas Löhnn