Fakta

Det är viktigt att välja klokt när man ska göra stora investeringar i anläggningar som ska hålla länge och fungera så underhållsfritt som möjligt. Blir det fel är det kostsamt för både miljö, trivsel och plånbok.

För att säkerställa bästa möjliga funktion har noggranna mätningar av våra patenterade och mönsterskyddade lösningar genomförts i Linnéuniversitetets regi.

Mätresultat

Sommaren 2011 startades två fullskaleförsök, med mätningar i en pilotanläggning för två
hushåll och en för fyra. Längden på dessa slamavskiljare var 4,5 m. Bredden var 1,6 respektive 2,0 m. Till det mindre kopplades två hushåll och till det större fyra.

Under första halvåret genomfördes analyser på avloppsvattnet varje månad, därefter en gång i halvåret. Kväve, fosfor och BOD analyserades för prover uttagna i första kammaren, fjärde kammaren och vid utgående vatten efter markbädd, till recipient.

Graph

Diagrammet visar aktiviteten i reningsverket från start och hur väl reningen fungerar under en period på mer än två år, såväl före som efter slamtömning. Inför tömning/avvattning är reningen som högst, med näringsreduktion på väl över 90 %. Efter rätt genomförd slamtömning dippar den, för att jobba sig uppåt igen ganska snabbt. Mätserien visar alltså en ny enhets två första tömningar.

Med vetenskapliga metoder mäter vi funktionen så att vi säkerställer att anläggningarna får rätt skötselanvisningar, med slamtömningsintervall och metoder, tid för utbyte av kalk i fosforfångare och annat sådant som gör att ditt avloppsvatten renas bekymmersfritt under överskådlig framtid.


Installationsanvisning

Instruktion för tömning av BL 4K